ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ (LittlePok Support Center)

คุณสามารถอัพเดทข่าวสาร หาคำตอบของปัญหาต่างๆ รวมถึงเสนอแนะแนวคิดเพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อไป อีกช่องทาง คุณสามารถพูดคุยกับทีมงานผ่านอีเมลที่ support@littlepok.com และ LINE ID : LittlePok

チケットを作成する


効率よく支援できるように、できるだけ詳しい情報を提供してください。
過去のチケットを更新するにはログインしてください。

チケットのステータスを 確認する


過去と現在のチケットを全て確認する事ができます。

しばらくお待ちください...

しばらくお待ちください…